Обновяват и реконструират 5 инфраструктурни обекта в Търговище. Проектът е за над 5 500 000 лева. Става дума за рехабилитация на пътища и подобряване на градската среда.

Предвижда се разширяване и цялостна реконострукция на две улици, изграждане на кръгово кръстовище и благоустрояване на квартал "Запад 2" и вторичния градски център около булевард "Сюрен".

На днешното заседание, което КИС 13 излъчи пряко, бе приет и отчетът за дейността на общинския съвет за периода от ноември 2015 до май тази година. 

Няколко добри новини поднесе пред медиите на пресконференция днес кметът на Община Разград д-р Валентин Василев с неговия екип – заместник-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов.

Първата от тях бе вчерашното постановление на Министерски съвет, с което отпуснатите целеви средства в размер на 6,5 млн. лв. за инфраструктура в седемте общини в област Разград. За селата в Разград се отпускат 1 655 000 лева за рехабилитация на улици в с Дянково, Раковски, Ясеновец, Стражец, Гецово, Мортагоново, Киченица, Осенец, Дряновец, Липник, Благоево, Топчии, Радинград, Недоклан, Пороище, Побит камък, Ушинци, Балкански, Просторно, Черковна и Островче.

"Благодаря на премиера Бойко Борисов и на правителството, които показаха, че изпълняват ангажиментите си към нашия регион и за  специалното отношение към смесените региони", каза пред медиите д-р Василев. Той благодари на министър Владислав Горанов, на народния представител Десислава Атанасова, а също и на областния управител Гюнай Хюсмен, с когото обясни, че работи добре. Д-р Василев допълни, че много важна роля има председателят на парламентарната група на ПП ГЕРБ г-н Цветан Цветанов. "Заедно с него направихме серия от срещи по населените места по време на обиколка в региона и той познава детайлно проблемите на всяко село, като резултатът от тези срещи е налице – това е най-голямата отпусната сума за рехабилитация на пътна мрежа в селата след демократичните промени.", допълни той.

Градоначалникът пожела на кметовете бърза и успешна реализация на проектите, да направят процедурите и да довършат започнатото. Всички ремонти ще се направят с обща обществена поръчка, като работата по нея започва веднага.

За подписано споразумение с МРРБ съобщи на пресконференцията д-р Валентин Василев. Вчера е подписано такова за предоставяне на безвъзмездно финансиране на стойност 180 000 лв. за актуализация и проект на пречиствателна станция – Разград.

Одобрени са проектни предложение и са подписани договори за осигуряване на финансиране за реализацията на проекти "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в квартал "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" и "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата".

Двата проекта са в рамките на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020 по Процедура "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 – 2020 година"

Общата стойност на проекта за изграждане на социални жилища възлиза на 2 421 999,99 лв. (които са 100 % безвъзмездна финансова помощ), а на проекта за изграждане на Център за работа с деца на улицата е 989 999,89 лв. (отново 100 % безвъзмездна финансова помощ).

Проект "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в квартал "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" предвижда в източната част на ж.к. "Орел" в град Разград да бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Разпределението включва жилища за двама, за трима, за четирима и четирима +1 обитатели. За всяко жилище са предвидени всички помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното функциониране и за създаване на удобна, уютна и естетична среда за неговите ползватели. Предвидени са паркоместа около жилищата, площадки и алеи, парково обзавеждане и озеленяване. Изградените жилища ще бъдат предназначени за  бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, за родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване, малцинствени групи. Жилищата ще бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, като подходът при определянето на наема ще бъде различен и ще се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се социални групи на социално приемлива цена, което ще позволи освен ползване на социално жилище и задоволяване на всички останали битови потребности на лицата.

По проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата" ще се извърши основен ремонт и ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост (бивш ДМСГД в ж.к. "Орел"), където на втория етаж от сградата ще се създадат подходящи условия за предоставянето на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата с капацитет 15 потребители. Услугата е свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.

Срокът за реализация на двата проекта е по 30 месеца.

В Разград има идея да бъде изграден Областен експо център на площ от 77 хиляди квадратни метра.

Той ще включва интермодален терминал, логистична и панаирна зона и високотехнологичен парк. Общата инвестиция за това възлиза на 15 милиона евро.

Предвижда се Разград да бъде част от създаването на Клъстер "Черноморска икономическа зона". Амбицията е да се реализира логистичен коридор от Азия през порт Варна в направление Шумен, Разград и Русе към Централна Европа.

Подобен проект вече работи в Румъния през Констанца, а целта на българския му аналог е да се развие движението на стоки най-вече от Китай, Катар и Саудитска Арабия.

Подобряват социалната инфраструктура в Разград с два проекта за устойчиво градско развитие.

Предложенията бяха приети на днешното редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 излъчи пряко.

Единият от тях касае строежа жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи. Докладната записка представи кметът на общината д-р Валентин Василев. От нея става ясно, че се предвижда изграждането на 4 триетажни блока в ЖК "Орел".

В процес на подготовка е и проектно предложение за основен ремонт в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата.

Решенията на Общински съвет по двете докладни гарантират, че ще бъде осигурена устойчивост на социалните институции за период не по-малък от 5 години от крайното плащане към бенефициента.

На последната сесия на Общинския съвет в Разград, не бяха приети корекции в бюджета, които целят осигуряване на средства за дофинансиране на важни за града проекти.

Освен това в Общината са постъпили и много докладни записки от кметове на малките населени места, чиито проблеми са щели да бъдат поне частично решени с тях.

Според кмета на Разград д-р Валентин Василев, мотивите на съветниците за отхвърлянето на докладната са неясни.

С отхвърлянето на докладната записка, изграждането на кастрационен център също се отлага.

Докладната за корекции в бюджета ще бъде отново предложена за гласуване от общинските съветници без изменения. 

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.