fbpx

В Разград се състоя публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект в сферата на културата и изкуството.

Става дума за малко над 190 000 лева за енергийна ефективност и реконструкция на три сгради - Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей.

Общата стойност на проекта е 825 295,62 лева с ДДС. Проектите за културна инфраструктура по тази приоритетна ос се финансират задължително и чрез финансов инструмент, т.нар. "Фонд мениджъри", който представлява общинския дълг.

Проектът включва Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей.

Реалният старт на ремонтните работи зависи от датата на подписването на договор с финансиращия орган – ОП "Региони в растеж".

Ще се внесе предложение срокът за дейностите вместо 30 да е 24 месеца, като до 3 месеца трябва да бъдат обявени обществени поръчки, а в рамките на 1 година – да се подпишат договори с фирмите и да започнат реалните строителни дейности.

Вижте повече подробности във видеото.

Строителните дейности по водния проект на Русе се очаква да приключат през есента на следващата година.

Ще бъдат обхванати над 100 километра от ВиК мрежата, включително и дългоочакваното изграждане на канализация в кварталите "Средна кула" и "Долапите". Проектът е на стойност над 130 милиона лева.

ВиК мрежата в Русе е стара и амортизирана, поради което загубите са над 40%. С реализацията на проекта и реконструкцията или подмяната на 63 километра от водоснабдителната мрежа, се очаква този дял да падне до около 32%.

Това може да се отрази и на цената на ВиК услугите, която да се задържи на едни социално допустими и приемливи нива.

По проекта ще бъде изградена или ремонтирана и около 44 километра канализационна мрежа.

По време на строителните дейности, придвижването в града ще бъде затруднено. Може да се очакват и временни спирания на водоподаването в различни райони.

Очаква се реалните строителни дейности по проекта да приключат до есента на следващата година.

Вижте повече подробности за проекта във видеото.

Община Разград организира утре публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект за енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството.

Става дума за Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей. Общата стойност на проекта е малко над 825 000 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 572 000 лева, общински дълг – около 193 000 и собствено участие на Община Разград – 60 000 лева.

Основна цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот.

Специфичните цели са подобряване на материалната база на Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей, чрез рехабилитация на дворни и прилежащи пространства и закупуване на оборудване, предназначено за повишаване качеството на предоставените от тях услуги.

Започва ремонт на парк "Юкя" в Търговище.

Това обяви кметът д-р Дарин Димитров на брифинг днес в парка. Основната част от ремонтите ще се извършват от Общинското предприятие "Флора", като в дейностите ще се включи и "БКС".

Планира се реновиране на основната алея, която е с дължина от 1 километър. Служителите на "Флора" в момента поставят нови бордюри, а асфалтирането ще извърши "БКС". По протежението на алеята ще бъдат поставени и нови пейки. Ще бъде реновирана и съществуващата детска площадка. 

Обновяването на стълбите в парка ще бъде предвидено в новия програмен период на Европейския съюз 2021 - 2027 година, тъй като изисква твърде големи инвестиции, разясни кметът.

Кметът коментира, че на следващ етап, при осигуряване на финансиране, в парка ще се изгради и осветление.

Вижте повече подробности във видеото.

Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед на дейностите по ремонта на ул. "Странджа" в началото на поредния етап от работата на този обект.

Работниците от "Пътно строителство" АД днес стартираха полагането на изравнителен пласт асфалт в отсечката от кръстовището с бул. "България" до кръстовището с ул. "Грънчарска". Техническият ръководител на обекта обясни на заместник-кмета Добрин Добрев, че полагането на изравнителния пласт се извършва на по-малки участъци, за да не се затруднява движението по улицата.

Следващият участък е от кръстовището с "Грънчарска" до бъдещото кръгово кръстовище. След приключването на полагането на този пласт, започва изливането на следващия – износващия пласт асфалт, който ще е 4 см. Тази дейност също ще се извършва на по-малки отсечки, при подходящо метеорологично време износващият пласт ще се полага в петък и събота. В същото време друга група работници от "Пътно строителство" АД довършват островчетата на бъдещото кръгово движение до магазин "Билла".

Ремонтът на 490 метра от ул. "Странджа" започна в началото на месец май в изпълнение на договор, подписан след провеждане на обществена поръчка с предмет "Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. "Странджа" и прилежащите ѝ кръстовища в гр. Разград". Съгласно договора срокът за изпълнение на строително-ремонтните работи е 50 дни. Ремонтът е на стойност 382 000 лв., средствата са от бюджета на Община Разград. За времето на извършването на ремонта бе въведена временна организация на движението, която бе до края на месец май.

Във връзка с лошите метеорологични условия обаче, както и поради възникналите аварии на топлофикационната и канализационната мрежи в участъка на изгражданото новото кръгово кръстовище между ул. "Странджа" и ул. "Дунав", които забавяха изпълнението на строително-ремонтните дейности, срокът на временната забрана на движение е удължен до 18 юни. Тя важи за два участъка: ул. "Странджа" в участъка ѝ от входа за МПС на бензиностанция OMV до кръстовището ѝ с ул. "Янтра" и ул. "Дунав" в участъка от кръстовището на ул. "Странджа" до кръстовището ѝ с ул. "Тополница". Остава и същият обходен маршрут - ул. "Янтра", ул. "Осъм" и ул. "Тополница".

Страница 1 от 32