Заради проекта за кея събарят изоставената сграда и склада до нея на бившата Гребната база в Русе.

Двете постройки не се ползват по предназначение повече от  7 години и не се поддържат.

Специална комисия е направила оглед и установила, че общото техническо състояние на сградите е незадоволително и че не съответстват на нормативните изисквания от Закона за устройство на територията за носимоспособност, безопасност при пожар, хигиена, опазване на живота на хората и безопасна експлоатация.

Въпреки лошото техническо състояние на сградите обаче, те не се водят самосрутващи се. Комисията обаче е приела, че не следва да им бъде извършен основен ремонт, тъй като не са елемент на подробния устройствен план от април 2015.

Кметът на общината следва да организира премахването на сградите и разчистването на терена от отпадъци.

Сметосъбирателен обект ще бъде изграден в община Разград. Той ще бъде разположен върху 6 декара площ в района, където е приютът за безстопанствени кучета в града. Там ще се приемат опасните битови отпадъци - бои, грунд, лакове, разтворители, препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, филтри, батерии, стари телевизори и моторни масла.

Ще има мобилен събирателен пункт, като превозни средства по график ще минават през населените места в определени пунктове и ще събират битовите отпадъци.

Персоналът, който ще обслужва депото, ще бъде от четирима души.

Вижте пълен запис от пресконференцията на кмета на Разград д-р Валентин Василев.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.