ВИДЕО: Община Търговище организира жребий с предметни награди за изрядните данъкоплатци и през 2024 г.

By 12 Януари 2024

Започва кампанията за плащане на местните данъци и такси в Търговище за 2024 г.

Гражданите, платили в срок до 30 април пълния годишен размер на налозите си върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци, ще получат 5 % отстъпка.

Те могат да участват и в традиционния жребий на Общината с предметни награди. За целта е необходимо да запазят отрязъка с талона, който ще им бъде предоставен на касите на Отдел "Местни данъци и такси".

Платилите задълженията си дистанционно също могат да се включат в жребия. Удобен за тях начин за получаване на талона могат да посочат на телефон: 0601 68 755.

КИС 13 е във Viber!

РЕКЛАМА

 

Призоваваме гражданите да заплащат дължимите суми електронно. Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: "ОББ" АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300; Такса за притежаване на куче: 448013.

Задълженията могат да се плащат и чрез платформите за онлайн банкиране на някои от най-големите банки в страната. Чрез тях дължимите суми се генерират автоматично и не е необходимо посочването на различните кодове за плащане.

Сумите може да се платят също в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел "Местни данъци и такси" в Центъра за административно обслужване на Общината. Заплащане може да бъде направено и на касите на Изипей /Easypay/, на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на "Български пощи" ЕАД.

Справка за дължимия размер на налозите може да бъде получена от отдел "Местни данъци и такси", на телефон: 0601 68 755.

 

Тези и още новини от България, Русе, Разград и Търговище следете и на нашата Фейсбук страница - Kiss13.

Последно променена в Петък, 12 Януари 2024 17:19