fbpx
телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

Обновяват материално-техническата база на читалищата в община Разград през тази година.

Това е записано в програмата за развитие на дейността на културните институции, която ще бъде представена на редовното заседание на Общинския съвет на 27 февруари.

Ремонтите ще обхванат всички 25 читалища  на територията на общината, като финансирането ще бъде със собствени средства и по проекти.

Програмата предвижда и мерки за укрепване на къщите в двата забележителни етнографски комплекса – в селата Побит камък и Топчии, към които има интерес от чуждестранни туристи. Освен че ще бъдат подменени покривните конструкции на всички постройки, за сградата на НЧ "Самообразование 1891" в Побит камък се предвижда облагородяване на околната среда. В някои от читалищата, като това в Просторно, ще бъде извършен ремонт на библиотеката. В село Гецово пък ще бъде сменена отоплителната инсталация.

Предвижда се и освежаване на редица читалищни салони по селата в общината.

През месец януари прокуратурите в Разградски съдебен район са внесли 59 наказателни производства.

Броят на обвинителните актове е 40, срещу 44 лица.

Най-много са общоопасните престъпления – 15, следвани от тези против собствеността, за които са внесени 14 обвинителни акта. 4 са извършените престъпления срещу дейността на държавни органи и обществени организации. По две обвинения са внесени срещу неправомерни действия във връзка с правата на гражданите и с брака и семейството.

Има по един акт за престъпления срещу личността, финансовата, данъчната и осигурителната система и против реда и общественото спокойствие.

Срещу 16 лица са внесени 14 предложения за споразумения, както и 5 за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни санкции.

Утвърдиха предложението за Областна здравна карта на Разград.

Това стана днес по време на заседание на ресорната комисия. Документът бе приет с няколко корекции, възникнали по време на дискусията.

Областната здравна карта предвижда да има минимум 77 общопрактикуващи лекари при работещи в момента 48, както и 116 стоматолози при 75 в момента. Друго предложение е лекарите в специализираната извънболнична помощ да станат 175 при практикуващи в момента 142. Отчита се и голям недостиг на медицински сестри. Техният брой трябва да е 120, но практикуващите са едва 69.

В предложението на РЗИ бе предвидено да се запази сега съществуващата структура на Центъра за спешна медицинска помощ. По време на комисията обаче кметът на Самуил и председателят на Общинския съвет в Завет категорично поискаха да бъдат изградени филиали в двете населени места.

В крайна сметка комисията подкрепи областната здравна карта. Предстои становището й да бъде изпратено в Министерството на здравеопазването.

Днес в Разград бе отбелязана 145-годишнината от гибелта на Апостола на свободата.

По традиция церемонията се състоя в двора на училище "Васил Левски". Освен представители на местната власт, на събитието присъстваха много запасни офицери и ветерани от войните.

Деца от училището представиха стихове и песни, посветени на Васил Левски.

В края на церемонията бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Апостола в двора на училището от представители на различни институции, политически партии и организации.

Малко над 900 лева е средната работна заплата в област Разград, сочат данните на Националния статистически институт. Става дума за четвъртото тримесечие на миналата година. 

Възнаграждението нараства с 4.2% спрямо същия период на 2016.

В обществения сектор получават средно 915 лева, а в частния – 897. Най-висока месечна заплата са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Култура, спорт и развлечения", "Операции с недвижими имоти" и "Професионални дейности и научни изследвания".

По размер на средното възнаграждение, Разград е на 9-то място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в София – близо 1500 лева, Варна и Стара Загора – 1060 лева, а най-ниско във Видин – около 700 лева.

В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на 2017 година не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният им дял в дейностите "Преработваща промишленост", "Търговия", "Ремонт на автомобили" и "Образование".

Със заседания на четири постоянни комисии започна подготовката за редовното заседание на Общинския съвет в Разград, което ще се проведе на 27 февруари.

Днес бе обсъдена докладна записка за провеждане на редовно събрание на Асоциация "ВиК" на обособената територия, което е насрочено за 6 март. Предложението е представителят на общината да се гласува "За" по всички точки от обявения дневен ред на събранието.

На днешните комисии бе разгледана и докладна записка относно регламента за заплащането на заместник-председателите на Общинския съвет. Предлагат се две решения за определяне на възнагражденията им.

На заседанието на Общинския съвет на 27 февруари ще бъде представено и инвестиционно предложение за изграждане на научно-производствено биотехнологично предприятие за 5 милиона лева.

Телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО сесията на 27 февруари от 13:30 часа!

Днес в Разград се състоя обсъждането на общия градоустройствен план на общината.

Той е част от националната концепция за пространствено развитие, като целта е намаляване на разликата между регионите чрез териториално сближаване и укрепване.

Общият градостройствен план поставя урбанистична основа за развитие на Разград, прави баланс между частните и обществените интереси и дава възможност общинската администрация да управлява по-гъвкаво. Има изготвени анализи, които обхващат териториалните, икономическите, социалните характеристики на общината, жилищния фонд, индустриалните и  защитените зони. В анализите са очертани и някои тенденции относно очакваното развитие на територията.

Общият устройствен план предвижда също изграждане на нова ВиК мрежа, както и канализация в някои населени места.

Предлагат 58 паралелки в професионалните и профилираните гимназии след 7 клас за следващата учебна година в Разградска област.

План-приемът беше обсъден на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Изводът към момента е, че вече се преодолява откъсването на образованието от реалната икономическа среда, каза началникът на регионалното управление на образованието Ангел Петков.

Предприети са мерки за преодоляване на недостига на специалисти със средно образование. През тази година основно образование в областта ще завършат 1073 ученици.

През последните години средното изпълнение на план-приема след 7 клас в област Разград е 85%.

В Разград представиха първата книга от поредицата "Криминалистите" на преподавателя в полицейска академия доц. д-р Людмил Георгиев.

Сюжетът и героите в творбата са по действителни случаи, върху които е работил докато е бил разследващ полицай. В книгата чрез заплетени случаи е представена сложността на рисковата работа на криминалистите. Сюжетната част съдържа 57 въпроса за разследването.

По време на представянето на книгата, имаше и дискусия за тънкостите в криминалните разследвания, като използването на специално обучени кучета.

Людмил Георгиев е добре известен на разградската общественост още от 2015 година.

4 ПОС терминала обслужват клиентите в офиса на агенцията за приходите в Разград.

Чрез тях може да се плаща безкасово и без такси задължения, данъци с банкова карта, казаха на пресконференция директорът Цанка Тъмнишка и началникът отдел "Услуги за клиенти" Йордан Йорданов.

"Клиентът трябва само да подаде заявление относно това кое именно задължение иска да плати. Две минути само трае цялата процедура – заявлението се вкарва, клиентът плаща на ПОС-терминала, информацията достига до съответната институция и удостоверението за задължения с актуална информация се получава веднага. Процедурата е особено ефективна, когато става дума за неплатените здравни осигуровки.", заяви Йорданов.

Близо 1000 годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица през 2017 са подадени в офиса на НАП в Разград в стартиралата от началото на годината данъчна кампания. 60% от тях са постъпили по електронен път.

"Тази година се очакват с около хиляда по-малко годишни декларации от фирми, защото е отпаднало задължението декларации да подават и фирмите без дейност, което беше голям тормоз за фирми и служители. Срокът е до 2 април и декларациите се подават единствено по електронен път през интернет, няма отстъпка.", допълниха още от НАП

През 2017 година в агенцията за приходите в Разград са били събрани задължения в размер на близо 112 милиона лева.

Ad Sidebar