телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

С 21 гласа "За", 2 "Против" и 6 "Въздържал се", Общинският съвет в Разград потвърди своето решение от 21 декември, че дава съгласие да се прехвърли на Община Пазарджик, чрез дарение, правото на собственост върху двете лъвчета Терез и Масуд.

Припомняме, че областният управител върна за ново разглеждане решението от миналата година. По предложение на общинския съветник Божинел Христов, трите лъва Асен, Пилко и Рая ще се предоставят на спасителния център в Холандия. Кметът д-р Валентин Василев изясни въпроса с намерението на неправителствената организация "Четири лапи" да транспортира без разрешението на общината двете малки лъвчета в Холандия.

След решението на Общинския съвет Терез и Масуд, които в момента се намират в софийския зоопарк, ще бъдат предоставени чрез дарение в зоопарк "Острова" в Пазарджик, който има добър опит в отглеждане на екзотични животни.

Телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО днес заседанието на Общинския съвет в Разград/

Тържествената сесия в Разград по случай 140 години от Освобождението на града, което телевизия КИС 13 излъчи НА ЖИВО, започна с химна на България и на Европейския съюз.

Слово по случай Деня на Разград произнесе и кметът на Общината д-р Валентин Василев.

Преди 140 години, руските войски начело с княз Александър Дондуков-Корсаков взлизат победоносно в Разград, каза в словото си областният управител Гюнай Хюсмен.

Сред официалните гости беше и народния представител Денчо Бояджиев, който поздрави разградчани за празника.

На тържественото заседание бяха представени номинациите за званието "Почетен гражданин на Разград" на писателя Иван Джебаров и диригента Красен Иванов. Двете номинации за почетен гражданин бяха одобрени единодушно с 25 гласа "За".

Подготвят жалба до Районна прокуратура в Разград с искане да се образува предварителна проверка за действия на фондация "Четири лапи".

Според кмета д-р Валентин Василев двете малки лъвчета и болният лъв Асен ще бъдат транспортирани в Холандия без знанието на Общината, която е собсвтеник на животните. Кметът получил тази инфорамция от началника на отдел "Здравеопазване на животните" в Областна дирекция по безопасност на храните в София.

отърсиха ме с искане за становище дали местната управа е уведомена, че "Четири лапи" имат намерение да транспортират лъвчетата в Холандия в петък.", каза кметът на Разград д-р Валентин Василев

Заявлението на фондацията до ОДБХ - София било с дата 23 януари, в него било описани паспортите на лъвовете, прикрепено било и писмо от МОСВ в отговор на запитване на фондацията относно необходимите документи за пътуване на лъвовете в страни от ЕС.

Кметът на Разград обяви, че не само не е уведомен за събитието на 26 януари, но и не знае, че малките лъвчета са в софийския зоопарк, първите 3 месеца от живота си те бяха под грижите на фондация "Дивите животни" във ветеринарна клиника. Той бе категоричен, че докато няма влязло в сила решение на Общински съвет - Разград, не може да даде съгласие за заминаване на лъвчетата в Холандия.

"Общината е собственик на лъвовете, не е прехвърляла собствеността на "Четири лапи" и те нямат фактически правни основания да се разпореждат с тази собственост", заяви д-р Василев.

Стана ясно и че близо месец вече се бави отговор от Министерството на околната среда на запитване дали спасителния център в Холандия отговаря на изискванията на българското и европейското законодателство.

На 26 януари, когато е насрочено пътуването на лъвовете до Холандия, в Разград ще има сесия на Общинския съвет, на която ще се разгледат две докладни записки, касаещи тяхната съдба.

Телевизия КИС 13 ще предава пряко редовното заседание от 11:00 часа.

Пълен запис от пресконференцията на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев гледайте ТУК!

Министерството на отбраната даде съгласие сградата на бившия Дом на народната армия в Разград да бъде предоставена на Областна администрация.

Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов е уведомил с писмо Областния управител Гюнай Хюсмен, че във ведомството е взето решение да бъде удовлетворено неговото искане. То ще се осъществи с решение на Министерски съвет, с което ще бъде отнето правото на управление на имота публична държавна собственост от Министерството на отбраната, за да премине в управление на Областния управител.

Бившият Гарнизонен военен клуб, по-известен като дом на народната армия е с отпаднала необходимост за военното министерство. Сградата е архитектурно-строителен паметник и е в лошо състояние, сочи докладът на експертите от ведомството. Те са взели предвид и ангажираността на Областната управа да възстанови сградата. 

Намерението е след като бъде извършен ремонт, администрация да се премести в бившия Дом на народната армия. Предстои изготвяне на проект за решение на Министерски съвет.

В Разград се проведе традиционният лекоатлетически крос "Освобождение", който е част от празничната програма за Деня на града - 28 януари.

Преди началото на състезанието, заместник-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов пожела на всички участници успех. 

В кроса се включиха 144 участници в 8 групи, като най-възрастната състезателка при ветераните бе на 72 години. След като получиха инструкции за състезанието, малки и големи се впуснаха в надпреварата в отделните бягания.

За най-добрите в съответните дисциплина имаше медали и предметни награди, осигурени от организаторите – Община Разград, Регионално управление на образованието, Спортен клуб по лека атлетика "Лудогорец" и Ученическа спортна школа.

От началото на следващия месец в офиса на НАП в Разград въвеждат в експлоатация четири ПОС терминала.

И до момента в банката, обслужваща НАП са били възможни картови плащания, но голямата промяна, която ще настъпи през февруари, идва от това, че вече сметката на НАП, по която ще се плаща чрез виртуален или физически ПОС терминал, ще се заверява буквално за минута. На практика, вече няма да се налага да се чака денонощие или дори повече преди парите да пристигнат. Това ще елиминира хилядите случаи на начисляване на стотинки лихва, заради късно пристигнал превод.

Второто голямо предимство е, че за клиентите на НАП плащането чрез ПОС терминал ще е напълно безплатно.

От агенцията за приходите в Разград припомнят също, че лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 януари по електронен път, ползват отстъпка 5% върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лева, при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът е внесен в срок до 31 януари.

Обсъдиха конкретни точки от проекта за бюджет на Община Разград за тази година. Това стана на заседанията на постоянните комисии към Общинския съвет.

Общият обем на бюджета е в размер на 42 359 000 лв., в т.ч. за държавни дейности – 24 558 000 лева и 17 800 000 лева за общински дейности и дофинансиране.

Като цяло приоритетите в бюджета са запазване нивото на данъчната тежест и продължаване политиката на предприети мерки през 2017 година за по-добра събираемост на местните данъци и такси.

По време на обсъждането на бюджетната рамка общински съветници задаваха конкретни въпроси, свързани с различни теми, най-вече свързани с подобряване на инфраструктурата в общината. Коментирана бе и темата с исканията на живеещите в района на "Ючкурналията" в Разград да се реновира околоблоковото пространство.

Проектобюджетът на Община Разград ще бъде разгледан на насроченото за 1 февруари редовно заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО от 11:00 часа.

Започва процедура за присъединяване на Кубрат и Завет към ВиК асоциацията на обособената територия, обслужвана от водния оператор в Разград.

Това каза за телевизия КИС 13 областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен.

Проектът за анекс трябва да бъде готов до 20 юни, след което ще бъде подписан и ще започне реалното обслужване на общините Кубрат и Завет от разградското водоснабдително дружество. Присъединяването на Кубрат и Завет към водната асоциация в Разград ще даде възможност за разглеждане от страна на комисията за енергийно и водно регулиране на бизнес плана на ВиК оператора.

Междувременно ще продължат опитите на областната администрация в Разград за консолидация на ВиК асоциацията с присъединяването на общините Исперих и Самуил.

Доброто управление на общинската собственост е един от приоритетите в дейността на местната власт в Разград. Това ще продължи ипрез настоящата година, става ясно от докладните записки, предвидени за обсъждане и гласуване на редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 1 февруари.

Предстои приемане на правилник за устройството и дейността на пазарите. Досега те бяха със статут на еднолично акционерно дружество, но с цел по-добро управление на общинската собственост, в края на 2017 то бе преобразувано в общинско предприятие и от 1 март тази година става второстепенен разпоредител с бюджет.

Събраните приходи от предприятието ще се внасят в хазната на Община Разград. Правилникът предвижда по-ефективна управленска структура и по-гъвкав и резултатен мениджмънт по отношение на общинската собственост.

На заседнаието на Общинския съвет, ще бъде представена и гласувана Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2018 година. Очакват се приходи от близо 1 400 000 лв., в това число от наеми, продажби, вещни права, концесии и от незастроени имоти. Разходите по програмата са около 50 000 лв.

Телевизия КИС 13 ще предава НА ЖИВО редовното заседание на Общинския съвет в Разград на 1 февруари от 10:30 часа.

На 28 януари Разград отбелязва 140 години от Oсвобождението си.

Днес кметът на Общината д-р Валентин Василев и главният експерт "Култура, спорт и туризъм" в общинската администрация Виолета Антонова представиха културната програма посветена на деня на Разград.

На 26 януари от 11:00 часа ще се проведе Тържествено заседание на Общинския съвет, което телевизия КИС 13 ще излъчи НА ЖИВО.

Вечерта ще се състои официалната церемония по удостояване със званието "Почетен гражданин на Разград". В Художествена галерия пък ще бъде показана изложбата "Разград по време на руско-турските войни".

В празничният ден – 28 януари – ще започне с литургия, водосвет и панахида в храм "Св. Николай Чудотворец". Програмата за деня на Разград ще завърши с церемония по поднасяне на венци и цветя, и празнична заря на площад "Възраждане".

Вижте пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Общината д-р Валентин Василев и главния експерт "Култура, спорт, туризъм" в администрацията Виолета Антонова с повече подробности относно програмата за Деня на Разград ТУК!

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.