Сливо поле

 НОВИНИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ КИС 13 ОТ СЛИВО ПОЛЕ И ОБЩИНАТА 

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха оценка на засегнатата площ вследствие от възникнал пожар ЗМ "Калимок-Бръшлен" (ЗМКБ), в землището на с. Нова Черна. Сигналът за инцидента е постъпил в инспекцията…
Община Сливо поле участва в консорциум с още 45 партньора в европейски проект "DaWetRest". Една от основните цели на проекта е разработване на интелигентна архитектура за мониторинг и управление на…
Дадоха началото на мащабен проект за ремонт на улици в Сливо поле и Ряхово. Днес кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов, в присъствието на жители на Община Сливо поле,…
Продължава ремонтът на покрива на читалището в Сливо поле. Той се извършва с проект по стратегията на Сдружение с нестопанска цел "МИГ Тутракан – Сливо поле". В новия програмен период…
Обучение за предизвикателствата и възможностите през новия програмен период до 2027 година се проведе в Сливо поле. То е насочено както към представителите на Местната инициативна група "Тутракан – Сливо…
Ремонтните дейности по покрива на Младежкия дом в Сливо поле започват. Кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов, в присъствието на изпълнителя на строително-монтажните работи "НИК СТРОЙ 2000" ЕООД -…
Координираното авиационно пръскане срещу комари от двете страни на Дунава е най-доброто решение на проблема. В това е убеден кметът на Община Сливо поле Валентин Атанасов, както и всички останали…
Нови възможности и надграждане на развитието на териториите на двете Общини Тутракан и Сливо поле, СНЦ "МИГ Тутракан - Сливо поле". Това е възможно чрез изпълнение на дейностите в проект…
Дадоха официален старт на жътвената кампания в страната. Това стана със специален ритуал в сливополското село Борисово. Бе извършено и зажънване на ръжта по международния проект "Хляб на мира". Традиционно…