fbpx

577 декара с нови гори ще се появят на територията на Държавно горско стопанство - Омуртаг през тази година, като по-голямата част от тях ще бъдат на мястото на иглолистните култури, които бяха унищожени от корояди през 2019 година.

В момента, на площ от 73 декара, в стопанството се извършва залесяване с фиданки от видовете черен бор, цер, зимен дъб и липа. Повече от 30 000 дръвчета ще бъдат използвани за създаването на новата гора, като ръководството на териториалното поделение е закупило черен бор в контейнери от Горна Оряховица, липа от Търговище, дъб и цер от разсадника във Върбица.

Залесяването е в района на селата Долна и Горна Хубавка /местността Калето/, като в кампанията участват всички работници и служители на стопанството. Очаква се залесяването да приключи в края на тази седмица.

През есента ще бъдат залесени и 504 декара в землищата на селата Бостан, Горна Хубавка и Панайот Хитово. Иглолистните култури там бяха унищожени от вредители, но СИДП кандидатства и спечели голям проект с европейско финансиране по мярка 8.4 – Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Средствата от проекта ще позволят да се възстановят всички гори в Североизтока, които пострадаха от корояди и пожари, като най-много бяха засегнатите площи на територията на ДГС-Омуртаг.

5000 дръвчета са залесени в община Разград през тази година.

Това стана ясно по време на среща на кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и неговия заместник Добрин Добрев с директора на Общинско предприятие "Разградлес" Свилен Йорданов. На нея бяха представени мероприятията, извършени от общинската структура във връзка със Седмицата на гората.

5-те хиляди фиданки "Черен бор" са залесени в два участъка – край селата Ушинци и Гецово на обща площ 15,4 декара. И на двете места преди 10 години е имало горски пожари, предизвикани от пастири, след което от ОП "Разградлес" са извършени залесителни мероприятия, които са и за попълване на горските площи.

Предвижда се и есенно залесяване в землищата на Дряновец и Раковски, на мястото на отсечени през последните години тополи.

По време на срещата стана ясно също, че около 80% от общинските и неправителствени структури, които трябваше да бъдат снабдени с дърва за огрев, вече са ги получили. 6000 кубика дърва са заявени от населението, като 2000 от тях вече са доставени. Вече е възможно и закупуването на дърва дистанционно – чрез попълване на заявление на сайта на общинското предприятие.

Страница 1 от 3