Добри финансови резултати отчитат търговските дружества със 100% общинско участие в Търговище за първата половина на 2018 година.

Това показват финансовите отчети на "Адапт" ЕООД, "Общински пазари" ЕООД и "Знаме" ЕООД, които заместник-кметът Валентин Велчев представи на заседанието на постоянната комисия по Общинска собственост, икономическа политика и финанси на 27 август.

Общата печалба на трите фирми възлиза на 38 413 лв. Най-голяма печалба за второто тримесечие отчита "Общински пазари" ЕООД – 25 000 лв. "Адапт" ЕООД отчита 13 000 лв. Единствено натрупаните стари задължения на "Знаме" ЕООД оказват негативно влияние на дружеството, но и то реализира положителни резултати в размер на 413 лв.

Припомняме, че през 2016 година финансовите задължения на вестника към НАП, доставчиците и работещите в дружеството, възлизаха на над 60 000 лв. С цел да предотврати евентуална несъстоятелност и вестникът с дългогодишна история да продължи да съществува, Община Търговище предложи, а Общинският съвет гласува временна финансова помощ за дружеството. Тя е в размер на 35 000 лв. и е за 3 години и половина. Към момента общата сума на просрочията на "Знаме" ЕООД е сведена до 19 000 лв. и изчистването на старите задължения продължава паралелно с обезпечаване нормалната дейност на вестника.

В отчета на заместник-кмета Велчева се посочва още, че цитираните три общински търговски дружества показват и по-високи финансови резултати спрямо същия период на 2017 година. Тогава печалбата на "Общински пазари" ЕООД е била 23 000 лв., на "Адапт" ЕООД - 8000 лв., а на "Знаме" ЕООД – 333 лв.

Финансовият резултат на "БКС – Търговище" не е включен в този отчет, тъй като след преобразуване, то стана общинско предприятие и не извършва търговска дейност.

Другите предприятия на Общината са "Социални и охранителни дейности", "Флора", "Детско и ученическо хранене" и "Обреди".

На 6 август, след приключване на проектните дейности и въвеждане в експлоатация на обекта, се възстановяват занятията в Детска градина №9 "Приказка" в Търговище.

100 деца ще влязат в преобразената сграда, в която беше извършен основен ремонт.

Дейностите по проект "Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 включваха цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност; конструктивно укрепване; цялостен ремонт на покрива, върху който са монтирани 4 слънчеви колектора за захранване на бойлер за топла вода; положена е топлоизолация и минерална мазилка; подменена е дограмата, настилките и покритията по стени и тавани; извършен е цялостен ремонт на санитарните възли; изградена е рампа за инвалиди и асансьор, осигуряващи достъпна архитектурна среда; озеленен и облагороден е дворът; изградени са нови детски площадки и др.

В рамките на проекта е доставено ново оборудване и обзавеждане: гардероби, шкафчета, секции, бюра, столове, дивани, маси, пейки, както и компютри, инвентар и други.

Извършените строителни работи в детската градина са на стойност 967 937,32 лв., без ДДС, а доставеното оборудване и обзавеждане – 65 030,00 лв. без ДДС.

В сградата беше извършена проверка и оглед от приемателна комисия за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, с което се финализират дейностите по изпълнение и започва оформянето на отчетната документация за обекта. 

Официалното откриване на обновената детска градина, по желание на колектива и родителите, е планирано за септември.

В проекта са включени още детски ясла и градини, както и основно училище. В момента се извършва доставка и монтаж на предвиденото оборудване и обзавеждане в ясла "Първи юни". Ремонтните работи в І ОУ "Хр. Ботев" са в напреднал етап на изпълнение и предстои приключването им.

През тази седмица започна работата и по четвъртия обект от образователната инфраструктура - детска градина "Снежанка". 

Продължава плановото почистване на дъждоприемните шахти в Търговище.

През тази седмица екипи на Общинското предприятие БКС почистват шахтите по цялата дължина на улиците "Васил Петлешков" и "Георги С. Раковски". Служителите на предприятието премахват натрупаните наноси и отпадъци, които пречат за оттичането на водата при проливни дъждове. При необходимост се подменят и капаците на шахтите.

Графикът за почистване се актуализира седмично, след обхождане на кварталите от екипи на предприятието и набелязване на належащите за почистване шахти. През следващата седмица трябва да започне почистването и на отводнителните съоръжения на ул. "Братя Миладинови", ул. "Веслец" и ул. "Дамян Груев".

Общинското предприятие БКС призовава гражданите да не паркират превозните си средства върху дъждоприемните шахти, за да не се затруднява достъпът до съоръженията и почистването им.

Освен по график, БКС работи и по сигнали на граждани. Информация за запушени отводнителни шахти може да се подава на тел. 0601 68 612, за да се вземат своевременни мерки за отстраняване на проблемите.

Утре Общинският съвет в Търговище се събира на извънредно заседание.

Съветниците отново ще обсъдят решението си за прехвърляне на 1000 кв. м от Центъра за спешна медицинска помощ в МБАЛ-Търговище от публична общинска в частна общинска собственост и отписването им от актовите книги на Общината, за включване в инвестиционен проект по Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Телевизия КИС 13 ще излъчи пълен запис от сесията утре /12 юли/ от 20:00 часа.

11 фирми кандидатстват за превоз на пътници в Търговище.

Обществената поръчка беше обявена през юни. Става дума за 28 автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми.

Всички 11 кандидати са подали оферти в последния възможен ден – 24 юли. 9 от фирмите са с регистрация на територията на Търговище. Има и по една със седалище в Омуртаг и Разград.

14 са обособените в поръчката позиции, като част от тях са комбинирани - включват вътрешноградски и междуселищни автобусни линии. Една фирма е подала оферти за всички позиции.

В обществената поръчка са включени 7 градски линии в Търговище, както и тези, пътуващи до градовете Варна, Попово и Омуртаг и 20 села.

Общата стойност на поръчката е 4,36 млн. лв. без ДДС.

Община Търговище обяви процедура за избор на превозвачи, тъй като в края на тази година изтичат договорите с настоящите фирми изпълнители. Новоизбраните превозвачи ще извършват превоз на пътници за срок от 5 години, считано от 2 януари 2019.

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.