fbpx

Ремонтират сграда "Славейче" на Детска градина "Звънче" в Търговище.

Строителните дейности се извършват по Програмата за хуманитарна помощ на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ.

В момента се полага външна изолация на южната фасада на детската градина и се реновират санитарните помещения. Предстои подмяна на дограмата на северната част на сградата.

По същата програма се обновява и Детска градина "Пролет". През тази седмица там предстои монтаж на оборудването в санитарните помещения.

Ремонтите и в двете градини се извършват от фирма от Варна, с която Военноморските сили на САЩ имат сключен договор. Дейностите включват пълно обновяване на фасадите, полагане на топлоизолация, подмяна на дограмата и монтиране на външно осветление. Ремонтите и в двете заведения трябва да приключат до началото на новата учебна година.

Припомняме, че още през миналата година Общинският съвет в Търговище взе решение 90 деца от Детска градина "Звънче" да бъдат преместени в други детски заведения докато текат строителните дейности.

Подобно решение вече бе взето и по отношение на 104 деца от Детска градина "Пролет".

Отпуснатите средства за ремонта на двете детски градини са близо 800 000 лева.

В Разград се състоя публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект в сферата на културата и изкуството.

Става дума за малко над 190 000 лева за енергийна ефективност и реконструкция на три сгради - Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей.

Общата стойност на проекта е 825 295,62 лева с ДДС. Проектите за културна инфраструктура по тази приоритетна ос се финансират задължително и чрез финансов инструмент, т.нар. "Фонд мениджъри", който представлява общинския дълг.

Проектът включва Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей.

Реалният старт на ремонтните работи зависи от датата на подписването на договор с финансиращия орган – ОП "Региони в растеж".

Ще се внесе предложение срокът за дейностите вместо 30 да е 24 месеца, като до 3 месеца трябва да бъдат обявени обществени поръчки, а в рамките на 1 година – да се подпишат договори с фирмите и да започнат реалните строителни дейности.

Вижте повече подробности във видеото.

Строителните дейности по водния проект на Русе се очаква да приключат през есента на следващата година.

Ще бъдат обхванати над 100 километра от ВиК мрежата, включително и дългоочакваното изграждане на канализация в кварталите "Средна кула" и "Долапите". Проектът е на стойност над 130 милиона лева.

ВиК мрежата в Русе е стара и амортизирана, поради което загубите са над 40%. С реализацията на проекта и реконструкцията или подмяната на 63 километра от водоснабдителната мрежа, се очаква този дял да падне до около 32%.

Това може да се отрази и на цената на ВиК услугите, която да се задържи на едни социално допустими и приемливи нива.

По проекта ще бъде изградена или ремонтирана и около 44 километра канализационна мрежа.

По време на строителните дейности, придвижването в града ще бъде затруднено. Може да се очакват и временни спирания на водоподаването в различни райони.

Очаква се реалните строителни дейности по проекта да приключат до есента на следващата година.

Вижте повече подробности за проекта във видеото.

Община Разград организира утре публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект за енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството.

Става дума за Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей. Общата стойност на проекта е малко над 825 000 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 572 000 лева, общински дълг – около 193 000 и собствено участие на Община Разград – 60 000 лева.

Основна цел на проекта е подпомагане енергийната ефективност и модернизация на културната инфраструктура в община Разград в подкрепа на развитие на местната общност, основано на знание, творчество и съвместен културен живот.

Специфичните цели са подобряване на материалната база на Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", Музикална школа "Илия Бърнев" и Етнографския музей, чрез рехабилитация на дворни и прилежащи пространства и закупуване на оборудване, предназначено за повишаване качеството на предоставените от тях услуги.

Започва ремонт на парк "Юкя" в Търговище.

Това обяви кметът д-р Дарин Димитров на брифинг днес в парка. Основната част от ремонтите ще се извършват от Общинското предприятие "Флора", като в дейностите ще се включи и "БКС".

Планира се реновиране на основната алея, която е с дължина от 1 километър. Служителите на "Флора" в момента поставят нови бордюри, а асфалтирането ще извърши "БКС". По протежението на алеята ще бъдат поставени и нови пейки. Ще бъде реновирана и съществуващата детска площадка. 

Обновяването на стълбите в парка ще бъде предвидено в новия програмен период на Европейския съюз 2021 - 2027 година, тъй като изисква твърде големи инвестиции, разясни кметът.

Кметът коментира, че на следващ етап, при осигуряване на финансиране, в парка ще се изгради и осветление.

Вижте повече подробности във видеото.

Страница 1 от 78