fbpx

Община Търговище предвижда промени в Наредбата за организация и безопасност на движението.

Те ще регламентират реда по принудителното преместване на неправилно паркирани превозни средства. Измененията ще позволят на Община Търговище да наеме или закупи репатриращ автомобил.

Предвижда се дейностите по стопанисването на "паяка" и преместването на неправилно паркираните превозни средства да бъдат възложени на Общинското предприятие "Социални и охранителни дейности". Предлага се цената за принудително преместване да бъде 40 лв.

Предстои администрацията да определи и място за охраняем паркинг, където да бъдат извозвани автомобилите. Престоят там ще се заплаща по 1,20 лв. за всеки час.

Осигуряването на репатриращ автомобил ще спомогне за осъществяването на по-строг и качествен контрол спрямо нарушителите.

Новите текстове ще бъдат внесени за разглеждане на редовното заседание на Общинския съвет през юни.

В репортаж на телевизия КИС 13 от 29 септември миналата година, русенец изрази възмущението си, че е трябвало да заплати цялата такса от 40 лева, а не половината, за репатриране на автомобила си, въпреки че се появил преди паякът да е тръгнал.

След материала, проблемът беше поставен на вниманието на Общинския съветник Иво Пазарджиев, който направи предложие за изменение в общинската наредба, за да се прецезират текстовете относно това, кога един автомобил се смята за репатриран.

Днес докладната беше представена на заседание на Общинския съвет в Русе. Стана ясно, че вносителят се е съобразил с мнението на Общинска администрация за начало на репатриращите действия да се счита заснемането на неправилно паркирания автомобил. В докладната се предлага освен таксата за репатриране, да се съставя и акт за установяване на административно нарушение или фиш, като приходите щели да отиват в общинския бюджет.

От Общинско предприятие "Комунални дейности" заявиха, че не са съгласни да се съставя акт, тъй като санкцията която се налагала била достатъчна. Някои общински съветници недоумяваха защо от Общинска администрация не желаят да се съставя акт на нарушителите.

След гласуването на предложението се оказа, че има 25 въздържали се, което накара вносителят да поиска процедурата да се повтори. В крайна сметка докладната беше отхвърлена с 20 гласа "За", 8 "Против" и 20 "Въздържал се".

Промени в наредбата за условията за репатрирането на неправилно паркирали автомобили искат общински съветници в Русе.

Според тях, някои текстове не са еднозначни и предполагат тълкуване, което е предпоставка за създаване на конфликти между служителите и шофьорите.

Очаква се предложенията за изменение на наредбата да се разгледат на заседанието на Общинския съвет през март.

Най-спорният текст се отнася до условията при които едно превозно средство се смята за репатрирано. Според шофьорите, това не ставало ясно от наредбата и се стигало до конфликтни ситуации.

Припомняме ви случай който показахме в новините на телевизия КИС 13 в края на септември миналата година, когато собственик на автомобил заплатил цялата такса от 40 лева за репатриране въпреки че се появил на мястото преди тръгването на паяка. 

Румен Христов гражданин се свързал с общинския съветник Иво Пазарджиев, който предлага промени в наредбата, за да се изчистят спорните текстове. Едно от предложенията предвижда да се заплати само половината такса ако водачът се появи до вече натоварения автомобил при положение, че паякът още не е тръгнал. Според Иво Пазарджиев по този начин ще се създаде възможност да бъдат генерирани повече средства в общинския бюджет, които могат да бъдат използвани, както за ремонти на съществуващите репатриращи автомобили, така и за закупуване на нови.

"Комунални дейности" репатрирали колата на собственик на автошкола в Русе, въпреки че той се появил преди да е тръгнал паякът и дори разговарял със служителите. 

Това се случило преди два дни на улица "Борисова", докато мъжът пазарувал.

Румен Христов не отрича, че е спрял на забранено за паркиране и престой място. Той обаче оспорва наложената му глоба.

Според Наредба 18 на Общински съвет - Русе, таксата за репатрирането е 40 лева. Именно тази сума е заплатил и потърпевшия. В нормативния акт обаче се казва още, че когато водачът се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди репатриращият автомобил да е тръгнал, се заплаща половината от сумата. Служителите на "Комунални дейности" обаче му казали друго - такива били инструкциите на ръководството.

В разговор по телефона, управителят на "Комунални дейности" обясни, че за репатриран се счита автомобил, който е натоварен на платформата. Според Румен Христов обаче това никъде не е записано и няма как да се знае от водачите.

За да се изясни смисълът в Наредба 18 за репатрирането на автомобили, потърпевшият русенец ще потърси съдействието на общински съветници. Според него е необходимо изменение в наредбата, за да стане недвусмислено ясно кога един автомобил се смята за репатриран. 

Поради липсата на достатъчно обособени места за паркиране в района на пробива под ЖП линията в русенския квартал "Родина" шофьорите са принудени да оставят колите си отстрани на платното.

Въпросът беше повдигнат днес на Постоянната секторна комисия в областта на транспорта от председателя на Регионалната колегия на камарата на архитектите Мария Костадинова. Според нея се създават предпоставки за инциденти.

И в двете посоки към пробива е поставен знак В28, който забранява паркирането. Тъй като пътят е изграден по европроект, единственото, което може да се направи е да се засили контролът. Под знака за забранено паркиране има поставена допълнителна табела за репатриране на нарушителите.

На заседанието на комисията стана ясно че вече са наложени глоби на фирмите, които обслужват линиите от градския транспорт в Русе за неспазване на отделни курсове или цели разписания. 

За неизпълнение на курс санкцията е 20 процента от минималната заплата. Това означава че от първи януари глобата ще стане 92 лева. 

Страница 1 от 2
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.