Кандидатът за кмет на Русе Галин Григоров, издигнат от местната коалиция "ВМРО-Българско национално движение (НФСБ)", проведе среща-разговор с представители на гилдиите на архитектите, камарата на строителите и камарата на инженерите, където бяха разисквани архитектурният ритъм на Русе, нарушеният баланс между модерното строителство и рушащите се стари сгради; необходимостта от промяна в законодателната уредба, общинското участие в опазването на т.нар. „сгради –паметници на културата“, както и проектът за нов Общ устройствен план на община Русе – важен документ, който ще определя развитието на общината през следващите 10-20 години, категорични са специалистите. В дискусията участваха и кандидатите от листата за общинския съвет инж.Пламен Цветков и инж. Деян Димитров, който е председател на КИИП в Русе.

Развитието на Русе в градоустройствено отношение може да бъде дискутирано в средносрочен хоризонт, смятат от гилдиите, което "отвори" разговора в твърде широк периметър – от участието на местния интелектуален потенциал от хора, които работят в архитектурно-инженерното направление и градоустройството- до идеите за модерна инфраструктура до туристическите обекти и тяхното модернизиране, но естествено вписване в урбанистичната проблематика на бъдещото развитие на града.

Разбира се, да се изчерпа темата в рамките на около 80 минути е невъзможно и нереално, затова най-напред символичният домакин, кандидатът за кмет Галин Григоров направи важно, но необходимо уточнение: „ Благодарности на гилдиите, които ме уважиха и дойдоха за този разговор. В пълната зала виждам много познати лица и хора – с повечето от вас съм работил през годините, включително и в сегашните ми държавнически ангажименти като областен управител. Така че, имаме база за откровен диалог и тя е във взаимното доверие и уважение, което изпитваме един към друг, защото ни свързват общи проекти и препятствия, които заедно сме преодолявали. Искам да Ви уверя, че ако бъда избран за кмет ще се постарая визията ми за развитие на Русе да не остане само като фиксирано намерение в една предизборна програма, осъществявано после на парче. Редно е откровено и съвсем ангажирано да ви призная, че желанието ми е наистина да заложа перспективи пред града в мащабите на поне две десетилетия, иначе е неоправдано да се правят обобщения и да се размахват добронамерено някакви архитектурно-управленчески решения. Моята цел е да развием Русе и общината като модерно място за живот и заедно с това да съхраним достойно и с всички сили онова, което са ни завещали като материална култура и невероятна архитектура нашите предходници“, обобщи Григоров.

Кандидатът за кмет на патриотите назова всички важни точки от стратегията си за развитие на Русе в строителството, архитектурата и единението между градската среда, промишлените зони, логистичните и индустриалните паркове, местата за отдих, туристическите обекти и атракциите. Намерението на Григоров и екипа, работил върху тази част от визията за Русе, е да се постигне максимален синхрон между очакванията на гражданите, изпълнението на проектите и още един вътрешен ритъм – на втори план – между администрацията и камарите на строителните инженери, архитектите и проектантите.

Мнението на професионалистите е, че този специфичен интелектуален потенциал от високо ерудирани кадри не се използва от общинската администрация, а практиката, наложена през последните 10 години, показва почти демонстративно несъгласие или мълчаливо противостоене на управляващите срещу мнението и идеите, отнасящи се до архитектурния ритъм на града и неговото бъдеще. Тревожно се очерта над всички питания въпросът, защо проектът за общ градоустройствен план, в последния му вариант, е минал на обществено обсъждане през август тази година, когато е сезонът на отпуските, извън ритъма на активното време за работа? Хората, които се изказаха бяха единодушни, че не се ползва местната русенска експертиза, която може да даде верни оценки и преценки за качествата и достойнствата на всяко едно административно предложение.

Галин Григоров подчерта желанието на своя екип да направи напълно прозрачен инвестиционния процес в частта на архитектурно-инженерната му подготовка. Той прие аргументите, че към кметския екип трябва да работят няколко профилирани експертни съвета/комисии, но без председателите на отделните камари, а на ротационен принцип, за да няма възможност за заобикаляне на тази експертиза и формализирането и само чрез един констативен подпис от съответната гилдия. Григоров увери присъстващите, че първата му задача и много важна работа в това отношение ще бъде да се направи подробен online-каталог, качен на сайта на Общината, на който ще се виждат всички свободни общински терени, към които могат да проявят интерес потенциалните инвеститори. Работа само на едно гише за професионалистите архитекти, строителните инженери и проектантите, за да няма субективизъм, администриране и забавяне:

Досегашна практика, която не само забавя, но в повечето случаи спъва инвестиционни процес - това ще бъде едно от важните практически решения в търсенето на максимален ефект за архитектурния порядък в Русе и излизането от еклектизма и противоречията на неясните процедури, смята Галин Григоров.

Одобрение получиха и предложенията, освен общия градоустройствен план, в администрацията да се изготвят и подробни "комуникационен" и "инфраструктурен" планове - за това какви са възможностите на инвеститорите, когато трябва да прекарват вода, ток, да правят канализация за отпадни и отделно за дъждовни води.

В съхранението на културно-архитектурното наследство няма възможности за повече отлагане на проблема с рушащите се цели архитектурни пасажи в центъра и в други части на Русе. Трябва да се търси подкрепата на народните представители за промяна в тежката и тромава процедура, уреждаща статута на подобни сгради, като не бе пропуснат и фактът, че русенци имаме народен избраник от ВМРО– Искрен Веселинов, който е с инженерна диплома и строителна специализация от УАСГ, чиято експертиза в съответните законодателни комисии може винаги да бъде полезна на Русе и русенци.

„Оправдаха се очакванията ми за сериозни и конструктивни предложения по темата за архитектурното наследство на Русе и очертаващите се дисбаланси между съвременната урбанистика и невъзможността с необходимите темпове да се грижим за опазването на стария сграден фонд в града. Ние сме уникален град, с особен архитектурен почерк не само на главната улица и не само в централната градска част. Няма друг подобен град в България и по поречието на Долен Дунав, затова смятам, че работата за хармонична градска среда и за съхранена, възстановена архитектура ще бъде много сложна, ще изисква неимоверни усилия и, разбира се, много отговорности, за които винаги трябва да се произнасят компетентно единствено и само специалистите“, сподели след дискусията кандидатът за кмет Галин Григоров.

В края на срещата Григоров се здрависа лично с всеки от присъстващите и обмени по няколко думи, за да благодари за съдържателния и полезен разговор, посветен на архитектурната визия на Русе.

 

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Бюлетините за предстоящите местни избори престигнаха този следобед в Русе.

От областния център те ще бъдат разпределени по общините, а оттам и по кметства.

Камионът с бюлетините за цялата област пристигна от София днес следобед около 16:00 часа под засилена полицейска охрана.

За община Русе са поръчани и доставени 158 000 бюлетини, от които 15 600 са за изборите в малките населени места. В това число е включена и допълнителна бройка, която е предвидена от Общинската избирателна комисия.

За втора година в Русенския университет ще се проведе практикум по финансова математика "Анализирай това" .

Проектът се осъществява от екип на висшето училище с подкрепата на 4 елитни гимназии в Русе.

В тазгодишното издание на практикума обхватът на темите е разширен и се очаква да се включат по-голям брой ученици. В практикума могат да вземат учестие ученици от 11 и 12 клас от всички русенски училища, които са се записали в онлайн формата за участие не по-ксъно от 31 октомври.

Практикумът ще се проведе на три дати – 9, 16 и 23 ноември от 10 до 16 часа.

Кандидатът за кмет на Русе, издигнат от местна коалиция "БСП за България" Пенчо Милков посети село Хотанца в община Русе. Той беше придружен от кандидати за общински съветници на коалицията. На емоционалната среща с жителите на селото, организирана в местното читалище Пенчо Милков заяви, че се е кандидатирал за поста, защото иска да направи най-доброто за града си и има енергия, воля и сила, за да се справи с предизвикателствата.

"Като народен представител много пъти съм бил сред вас и познавам проблемите ви. Ако бъда избран за кмет грижата ми за малките населени места и техните жители ще бъде един от основните ми приоритети", сподели Милков.

Той призова хората на 27 октомври да бъдат активни и да гласуват за света, който искат да видят за децата си.

В по - нататъшното си обръщение Пенчо Милков представи кандидата за кмет на село Хотанца, издигнат от местна коалиция "БСП за България" – Мелиха Тодорова и подчерта колко важно за управлението е кметът да бъде местен човек, който познава нуждите и проблемите на съселяните си. Тодорова е израснала и живее със семейството си в с. Хотанца. Тя е бакалавър по аграрно инженерство и магистър по индустриален мениджмънт от Русенски университет "Ангел Кънчев". От 2009 г. е земеделски производител. Член е на училищното настоятелство на ОУ "Васил Априлов" в селото и не веднъж е поставяла въпроси, свързани с образованието, социалните дейности и благоустройството на населеното място пред общински съветници и народни представители.

От своя страна тя подчерта, че ако бъде избрана за кмет основен приоритет в работата й ще бъдат сигурността и спокойствието на жителите. Създаването на адекватна транспортна схема, обслужваща нуждите на работещите хора и учащите се ще бъде основен акцент в дейността на нейното управление. Тодорова коментира, че в момента първият автобус от с. Хотанца за Русе тръгва в 6,00 ч. и пристига в града в 6,45 ч., което принуждава хората да изчакват дълго време до началото на работния ден в 8,00 ч. или 9,00 ч. и създава неудобство за учениците, чиито учебни занятия започват в 8,00 ч. Транспортът е един от основните въпроси за решаване, изведен от анкетното проучване на местните проблеми през 2018 г. и представен на общинската администрация.

Мелиха Тодорова зави, че ще търси начини и средства за изграждане на целодневна детска градина, която да подпомогне работещите родители. "Нашите деца са нашето бъдеще, затова равният достъп до образование на всяко от тях е основна цел в програмата ми. Ще ръководя общината на принципите на прозрачност и честност", сподели тя.

Срещата продължи с вълнуващо изпълнение на песента "Моя страна, моя България" от детска вокална група, която увлече след себе си и присъстващите в залата.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Чрез фондацията на Игнат Канев, университетската болница в Русе ще получи като дарение и специализиран автомобил.

Това обяви днес строителният предприемач, който бе в града за откриването на новото отделение по Диализно лечение в УМБАЛ "Канев".

Линейката, която се използва и в Канада, ще бъде оборудвана с най-съвременната апаратура, гарантираща полагането на максимална грижа за пациентите по време на транспортирането им до болницата.

По думите на Игнат Канев, който сложи подписа си на поредното дарение, специализираният автомобил ще пристигне съвсем скоро и ще може да се използва за нуждите на болницата.

Вижте подробности във видеото.

Страница 1 от 685
Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ СЪГЛАСЕН СЪМ НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН