Професионалната гимназия по селско стопанство в Две могили става общинско училище. От следващата година то ще мине от държавно финансиране чрез министерството на земеделието на делегиран бюджет. Смяната на собствеността се налага заради новия закон за училищно и предучилищно образование. 

На днешното си заседание, общинските съветници в Две могили закриха филиал на детска градина в село Батишница, тъй като няма достатъчно деца.  

Общинският съвет в Две могили прие и годишния доклад по изпълнението на плана за развитие до 2020 година. Бяха одобрени и докладите за дейността на всички читалища на територията на общината.

Стартира процедура за издаване на акт за собственост на ранновизантийския и средновековен град Мисионис край Търговище.

Тази седмица се очаква междуведомствена комисия да посети обекта, за да изготви предложение за промяна на статута и прехвърлянето на обекта за стопанисване от Община Търговище. Тя ще изготви предложение за определяне на режим за териториалния обхват и предписания за опазване на недвижимата културна ценност.

След това ще се премине към стартиране на процедура за прехвърляне на собствеността от държавна в общинска, както и промяна на статута на Мисионис от местно в национално значение. Това ще осигури защита от най-висока степен на археологическия обект.

Междуведомствената комисия се сформира от Министерството на културата след постъпило искане от кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров. В него е посочено, че Мисионис попада в обхвата на горска територия и е държавна частна собственост. Това възпрепятства възможностите за кандидатстване по европейски програми и проекти за развитие на потенциала на крепостта и инфраструктурата около нея.

Прехвърлянето на обекта на Община Търговище ще позволи създаването на план за развитието и популяризирането на Мисионис.

Въпреки ограниченията, археологическата дейност не е прекъсвана от 2003 насам. Тя се финансира от бюджета на местната администрация и бизнесмени. Археолозите продължават да откриват все нови факти за  живота вс редновековния град. 

За тази година от бюджета на Общината са предвидени 35 000 лева за продължаване на разкопките и проучванията на Мисионис. 

Kiss13.net използва бисквитки (cookies), за да подобри работата си. Посещавайки този сайт Вие се съгласявате с използването им.