телевизия "КИС 13"

телевизия "КИС 13"

Прочети повече за телевизия "КИС 13" в секция "За нас"

В Разград се състоя отчет за дейността на Окръжния съд през миналата година. На събитието имаше представители от Висшия съдебен съвет и Апелативния съд във Варна.

В Разградския окръжен съд е налице качествено правосъдие. Това сочи отчетът за дейността на институцията през миналата година. Анализът показва, че повечето от съдебните актове са потвърдени. Въпреки проблемите с материалната база и недостига на вещи лица, магистратите се справят с отговорност и професионализъм, бе оценката, която бе дадена за работата на разградския окръжен съд.

Беше отчетена изключително голяма натовареност в Районните съдилища в Разград и Кубрат, като тя надминава средната за страната. В рамките на Апелативния съдебен район пък най-натовареният Окръжен съд е разградският. Той е по-натоварен и от Варненския окръжен съд, сочат още данните. Резултатите в работата са бързина на съдопроизводството, голям брой дела, високо качество на съдебните актове. Гостите поднесоха поздравления и за социалната активност на Окръжен съд - Разград. Проблемът, който се очертава, е отдалечеността от столицата, което затруднява правораздаването и го бави, има и разходи.

Обмислят се решения за регулиране на неравномерността на натовареност на съдебните институции в страната. Тази регулация ще доведе електронното правосъдие, коментираха представителите на Висшия съдебен съвет. Един от способите за това е централизирана електронна обработка на заповедните производства. Друг способ за избягване неравномерността в натовареността на съдилищата е регулиране чрез промени в подсъдността.

По повод изявленията на главния прокурор Сотир Цацаров за окрупняване структурите на прокуратурата, представителите на Висшия съдебен съвет заявиха, че в системата на съдилищата това не се предвижда, структурата на прокуратурата не е задължително да се следва от съдилищата. 

Председателят на Окръжния съд Лазар Мичев съобщи, че вече е отпусната сума от Висшия съдебен съвет за ремонт на сградата на разградската институция в размер на 50 000 лева.

Пролетен празник организира основно училище "Никола Икономов" в Разград.

С много радост и настроение децата се подготвиха за посрещането на Лазаровден и Цветница. Те представиха драматизация посветена на пролетните народни обичаи. За празника имаше и изпълнения на деца от клуб  "Ученически танцов състав". Пролетни песни изпяха децата от 3-ти "б" клас.

Директорката на училището Виктория Георгиева раздаде награди на децата, проявили голяма активност. Тя ги призова да не се отпускат, тъй като има още много работа до края на учебната година.

Накрая празникът завърши с право хоро, на което се хванаха всички, в очакване на приятни емоции около започващите големи пролетни празници, чиято кулминация ще бъде Великден.

Обмислят преструктуриране на прокуратурите в България.

Идеята е да се отстрани проблемът с недоокомплектоване на състава в някои населени места, каза в Разград главния прокурор Сотир Цацаров. 

Става дума за окрупняване на структурите с един областен център и създаване на териториални отделения по места към него. Това ще създаде възможност за по-голяма мобилност на прокурорите, без да е необходима те да бъдат командировани или специално назначавани там.

Сотир Цацаров даде добра оценка на Разградската окръжна прокуратура. Той бе в града във връзка с годишния отчет на институцията. По отношение на щатната недообезпеченост най-тежка е ситуацията в Кубрат, където има само един прокурор.

В Разград се проведе редовното заседание на Oбщинския съвет.

На него бе приета бюджетната прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград. С пълно единодушие бе одобрен и отчетът за дейността на комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, и Превантивно-информационния център.

Сред решенията на заседанието на местния парламент беше приета и докладна записка за изменение и допълнение на Програмата за разпореждане и управление на общинската собственост.

Днес на пресконференция кметът на Община Разград д-р Валентин Василев представи новия началник отдел "Инвестиционни дейности" Галина Панайотова.

Тя встъпи в длъжност в понеделник. Мястото бе вакантно, заради кончината на предишния титуляр.

Община Разград има добър екип от специалисти, който ще се справи с предстоящата работа, заяви Галина Панайотова. Още през първия работен ден, е била запозната с нуждата от ремонт на асансьорите в Дома за стари хора.

Галина Панайотова е докторант в областта на земеделието. Работила е и като директор на Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик" в Русе.

Пълен запис от провелата се днес пресконференция на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев вижте ТУК.

Близо 50 000 души е икономически активното население в област Разград.

Това сочат данните на териториалното статистическо бюро за миналата година.

Общият брой на заетите лица е 45 300, което прави коефициент от 58,8%. Това нарежда Разград на 23-то място сред областите в страната.

През 2017 заетите лица с висше образование са били 10 200 от всички работещи в областта. При тях коефициентът на заетост е най-висок – малко над 78%. Със средно образование са 47,9% от населението, а с основно и по-ниско – 29,6. При тях заетостта е съответно 55,9 и 28,5 на сто.

По възрастов признак, най-малко хора работят между 15 и 24 години, а най-много от 35 до 44, при които коефициентът е 73,5. 

Безработните лица в област Разград през миналата година са били 5600, или 11,2%. В сравнение с 2016 броят им е намалял с 1700.

Близо 2700 следствени преписки отчитат за миналата година от Окръжна прокуратура - Разград.

Новообразуваните са били около 2400, от които 46% са в Разградска районна прокуратура. От останалите близо 850 преписки, 610 са били в Исперих и 240 в Кубрат.

Отчетът за дейността показва, че решените следствени преписки за съдебния район са 2506, което е 94% от наблюдаваните. По 1476 от тях е постановен отказ да се образува досъдебно производство.

За една година в Окръжна прокуратура значително е намалял делът на решените инстанционни преписки, които са били 115. От тях потвърдените актове на районните прокуратури са над 76%.

През 2017 в Разградския съдебен район са наблюдавани общо 2472 досъдебни производства, в това число 1940 реално разследвани. Новообразуваните са 1353.

Сутринта бяха въведени ограничения за пътуване на тежкотоварни автомобили над 12 тона на територията на Разградска област. Освен това, забраната за ТИР-ове беше в сила и за основните пътни направления от Разград към Русе, Шумен, Търговище, Исперих и Попово. 

38 машини са почиствали пътищата през целия ден.

Без електричество са били 15 населени места – 8 села в община Самуил, 3 в община Исперих и 4 в община Лозница. Най-сериозна е била аварията при далекопровода край Ножарево, който е бил повреден поради паднали върху него дървета. Ток не е имало и в помпената станция край Малък Поровец и самото село.

В три населени места е било нарушено водоподаването – това са селата Китанчево и Конево в община Исперих и в част от Кубрат.

От Спешна помощ са реагирали на десетки повиквания, като всички са били обслужени без забавяне.

Поради липса на отопление в село Ясеновец е бил прекратен учебният процес. Часовете са били намалени в Дянково и Кубрат.

На заседанието на Постоянната комисия по бюджет и финанси бе обсъдена докладна записка с вносител кметът д-р Валентин Василев за приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград.

Те са планирани при спазване на приоритетите и потребностите на общността. Не е допуснато планиране на разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс.

На комисията по бюджет и финанси беше обсъдена и докладна записка за одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Разград за 2017. Целта е да се постигане ефективност на управление и ресурсно осигуряване на регионалното местно развитие.

Всички докладни, които бяха обсъдени на постоянните комисии, ще бъдат разгледани и гласувани на редовното заседание на Общинския съвет на 27 март, което телевизия КИС 13 ще предава НА ЖИВО от 13:30 часа.

Денят на театъра 27 март ще бъде отбелязан в Разград с премиерния музикално-танцов спектакъл "Ех, младост".

Той е подготвен от сцена "Назъм Хикмет" на Театрално-музикалния център. В представлението има синтез на изкуствата с участието на певци, музиканти и танцьори. Автор и режисьор е Елван Дечир.

Пред разградската публика ще бъдат представени фолклор и танци от различни области на Турция. "Ех, младост" показва живота в различните му проявления. Публиката ще види обичаите по размяна на пръстените на младите и изпращане в казарма, а една от основните теми в спектакъла е проблемът с гурбетчийството. Има покана представлението да се играе и в Турция.

Спектакълът "Ех, младост" не е единственото пролетно събитие в културния афиш на Театрално-музикалния център. На 25 март разградската филхармония "Проф. Димитър Ненов" ще представи  концерт-матине "Млади музикални дарования".